اعلام محورهای تخصصی درس سمینار

درخواست حذف این مطلب

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که در ترم جاری با اینجانب درس سمینار را اخذ نموده اند می رساند محورهای تخصصی حوزه سیستم های قدرت به منظور انتخاب محور کلی پروژه سمینار به شرح ذیل پیشنهاد می گردد. تمامی دانشجویان محترم با مطالعه کلی محورهای ذیل می بایست تا حداکثر 10 اسفندماه نسبت به انتخاب محور تخصصی اصلی خود اقدام نموده و آن را به اطلاع اینجانب برسانند.

ادامه مطلب