تمرینات تحویلی-سری چهارم+پاسخنامه و نمرات

درخواست حذف این مطلب

به اطلاع دانشجویان محترم که در ترم جاری با اینجانب دروس ماشین های الکتریکی1، ماشین های الکتریکی3، تحلیل1 و تحلیل2 دارند می رساند تمرینات سری چهارم هر یک از دروس از لینک ذیل قابل می باشد. زمان تحویل این تمرینات 5 دیماه خواهد بود.

ادامه مطلب