آ ین مهلت تحویل پروژه درسی-ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

درخواست حذف این مطلب

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که در ترم جاری اقدام به انجام پروژه درسی نموده (دروس قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع و دینامیک سیستم های قدرت1) می رساند، حداکثر تا روز پنج شنبه 27 دیماه 1397 فرصت دارند نسبت به تحویل پروژه خود به آقای اصغرزاده به آدرس ذیل اقدام نمایند.

ادامه مطلب